TAMÁSIAK I. VILÁGHÁBORÚS NÉVJEGYZÉKE A-Z

i. e. 1000 – Három ezer éves település Miklósvár helyén

250 – kb. Rómaikori háziszentély leletek Tamásiból

250 – kb. Római ládaveret Tamási községből

400 – kb. Mesterségesen deformált kora népvándorláskori férfikoponya Tamási–Adorjánpusztáról

1315 – Tamási első írásos említése

1315 – A tamási vár története – 1776

1332 – A középkori Henye falu temploma (Tamási-Alsócseréngát)

1342 – A Tamási környéki középkori szőlőtermesztésről

1389 – A somolyi templomrom

1456 – Regenkes alias Koppankes – A Koppány folyónév keletkezéséhez

1400 – 1500 „Sarlóját ez okért bősz fegyverré köszörülte”
Késő középkori kiegyenesített sarló Kospa falu
helyéről

1686 – Tamási szőlő- és borkultúra – 1786

1687 – 1688 A Balaton-Sió-Kapos-köz települései egy 17. század végi térképen

1726 – Tamási plebánosok

1729 – Híradás Tamási 18. sz. eleji jegyzőkönyveiből – 1731,746

1735 – Régi katolikus alkotók Tamásiban – 1900

1729 – Blochinger Endre helytörténeti cikkei – 1809, 1810

1740 – Leírások I. – 1740, 1799

1750 – A tamási régi plébánia épülete

1767 – Tamási Urbáriuma

1784 – Tamási 1784-es térképe az első katonai felmérésen

1787 – Tamási szőlő- és borkultúra – 1836

1798 – Tamási uradalmi leírása 1798-ból

1798 – Miklósvár uradalmi leírása 1798-ból

1799 – Leírások II. – 1799, 1819, 1824

1800 – Adalékok Tamási 19. századi mezőgazdaságához1900

1810 – A Nepomuki Szent János-szobor

1820 – A Miklósvári egyezmény

1826 – A kosbai kápolna – az első Tamásihoz köthető irodalmi mű

1828 – Leírások III. – 1828, 1851

1830 – Egy elfelejtett régi húsvéti népszokás

1830 – A tamási református gyülekezet kezdetei

1837 – Tamási szőlő- és borkultúra -1885

1848 – Tamási honvédek az 1848/49-es szabadságharcban

1858 – A Tamási községházak története

1863 – Leírások IV.

1864 – Leírások V.

1864 – Leírások VI.

1875 – Tamási királyi közjegyzők – 1949

1876 – Egyesületek a régi Tamásiban – 1935

1886 – Tamási szőlő- és borkultúra -1905

1886 – „Nyomatott Tamásiban…” Az első régi nyomdáról – 1948 

1887 – Híres színészek Tamásiban

1888 – A tamási csendőrség történetéből – 1945

1889 – Régi tamási újságok

1892 – A Hidegkút- Tamási vasútvonal

1896 – Leírások VII.

1900 – Amiről a Tamásiban feladott, régi képeslapok mesélnek – 1944

1906 – Kirándulás a tamásii “Lyukas hegyre”

1906 – Tamási szőlő- és borkultúra -1925

1911 – Egy száz évvel ezelőtti március 15.-e

1913 – A tamási hadgyakorlat

1914 – 1918 SZŐLLÖSI KAPITÁNY

1915 – 0317 – 0507 Hat hét a Kárpátokban I. Tarján Jenő

1915 – A tamási temetőben nyugvó I. világháborús hősi halottakról

1924 – Az I. világháborús hősi emlékmű felállítása

1925 – A tamási I. világháborús evangelikus hősi halottak emléktáblájáról

1926 – Tamási szőlő- és borkultúra -1940

1927 – A harangok Tamásiba jöttek

1927 – Verses riport 1927-ből

1928 – Leírások VIII.

1938 – Az 1938-as Tamási Ünnepi Játékok

1942 – 43  “Azt hiszem, ezt a nagy kirándulást sohasem fogom elfelejteni”. Tolnai József őrvezető második világháborús oroszországi naplója

1944 – Borsiczky Iván főszolgabíró visszaemlékezése 1944 tamási eseményeire

1944 – Egy rövid visszaemlékezés a tamási hadikórházra

1946 – Illyés Gyula egy tamási vonatkozású művéről

1953 – A szőlőbor adóztatása – 1970

1968 – II. Országos Honismereti Tábor

1971 – Az 1971-es Vadászati Világkiállítás Tamási-Gyulaji kapcsolódásai

1984 – A VÁROSSÁ FEJLŐDŐ TAMÁSI

Tamási címere, neve és annak keletkezése

Tamási külterületi helyneveiről 1.

Tamási külterületi helyneveiről 2.

Vas Gereben fájának története