Az Alapítvány célja Tamási helytörténetéhez kapcsolódó írásos dokumentumok, fotók, tárgyak összegyűjtése, egy állandó helytörténeti gyűjtemény és kiállítás gyarapítása és támogatása.

Az Alapítvány céljai között szerepel a város történetének és néprajzának szaktudományos feldolgozása, illetőleg feldolgoztatása (pl. tanulmányok készítése útján), majd ezt követően az összegyűlt anyag tanulmánykötetben történő kiadása, amely felhasználható a történelem, honismeret és helytörténet megismertetése során.

Az Alapítvány célja továbbá:

  • a honismereti mozgalomban tevékeny lokálpatrióták, egyéni és csoportos kutatók, helytörténettel foglalkozó civil szervezetek munkájának összehangolása, segítése és propagálása;
  • a helyi történeti események, évfordulók megünneplésének, emlékművek, emlékhelyek feltárásának, megőrzésének, ápolásának támogatása;
  • a tamási temetőben a helyi közélet kimagasló személyiségei még fellelhető síremlékeinek gondozása, fenntartása, más szervezettek való összefogás útján is;
  • javaslatokkal történő közreműködés emléktáblák elhelyezésénél, utcanevek névváltoztatásánál, helyi emlékplakettek adományozásánál;
  • részvétel a helytörténeti konferenciákon, szimpóziumokon;
  • a tagok publikálási tevékenységének segítése, kiadói tevékenység folytatásával is;
  • az alapítvány és tevékenységének népszerűsítése a helyi és közösségi médiákban, a széleskörű nyilvánosság elérése;
  • részt vállalás a helytörténeti konferenciák, előadások, bemutatók szervezésében, helytörténeti pályázatok kiírásában és elbírálásában, a díjazott pályamunkák megjelentetésében;
  • segítségnyújtás a település történetének turisztikai, idegenforgalmi kiadványokban való népszerűsítéséhez, a településre látogatók helytörténeti idegenvezetéséhez;
  • tevékeny együttműködés a Városi Könyvtárral és Múzeummal (mely gyűjti, feldolgozza, a nyilvánosság számára elérhetővé teszi a helyismereti, helytörténeti dokumentumokat és tárgyi emlékeket, hozzáférést biztosítva a helytörténeti kutatások forrásaihoz).

Az Alapítvány tevékenysége során a honismereti mozgalom hagyományaira támaszkodik, vállalja a város értékeinek megőrzését, részt is vállal ebben.