ÜDVÖZLETTEL TAMÁSIBÓL!

ÜDVÖZLETTEL TAMÁSIBÓL!

 TÖRTÉNELMÜNK KÉPESLAPOKKAL

 Kiadva 1890 Jeruzsálem Ede – E dátum és a kiadó neve szerepel azon az első színes! lithográf technológiával készült képes levelezőlapon, amelyet később még száznál is több követett az azóta eltelt évtizedekben. Ezen városunk nevezetességei – Tamási látképe, Miklósvár, Vadaskert -, mozaikszerűen láthatóak. A minden napjainkba visszatérő mai kifejezések, és a lapok képei alapján felmerül a gondolat, talán nem változott városunk az elmúlt 130 év alatt? Természetesen kijelenthetjük, maguk a képeslapok mutatják ezt a fejlődést, a hagyományok egyes részeinek megőrzése mellett.

Helytörténeti, képes „időutazásra” hívjuk a Tisztelt Olvasót, egy új, a mai kornak megfelelő kiadvánnyal, mely szemléletesen mutat be Tamási képeslapokat, utal a képeslapok Tamásijára. Azonban nem csak a képek beszédesek. A lapokra (néha ceruzával) írt ákom-bákomok, elnyújtott, tintás kézírások mögött láthatjuk (olvashatjuk) az egyszerű, itt élő vagy csak átutazó egyszerű emberek vélekedés a városunkról, a nagyközségről – időben és térben.

Azonban sem a képek, sem az írások nem adnának „valós és teljes” képet az elmúlt 130 évről. Az évtizedek időfolyamához – kiegészítésként -, olyan helyi történelmi eseményekről is beszámolunk, amelyek az adott időszakban Tamásiban történtek, vagy azokhoz kapcsolódóan kerültek megírásra. A képeslapok segítségével, egy-egy korszak város- és társadalomtörténeti korrajzát is szeretnénk – mozaik szerűen -, bemutatni és megismertetni.

Hogy e könyv képeslapkönyv-e vagy helytörténeti kiadvány? Ennek eldöntését az Tisztelt Olvasóra bízzuk.

TAMÁSI MONOGRÁFIÁJA – Könnyü László

KÖNNYÜ_LÁSZLÓ_Tamási monográfiája 1._rész

KÖNNYÜ_LÁSZLÓ_Tamási_monográfiája 2._rész

 

TAMÁS-1919-BEN – Ellenforradalom,

vörösterror, fehérterror

Tartalomjegyzék:

Előszó

Kutatástörténet, források

Tamási a 20. század elején

Tamási az őszirózsás forradalom és tanácsköztársaság idején

A tamási ellenforradalom

Az események okai

A felkelés menete

A résztvevők

A felkelés leverése

A tamási felkelés helye az ellenforradalmi megmozdulások között

A vörösterror

Bebörtönzések, kínzások

A forradalmi vésztörvényszék és ítélete

A kivégzések

Rekvirálás

A túszok elszállítása

Tamási a vörösterror és a fehérterror közti időszakban

A fehérterror

A kivégzések és előzményei

A kivégzettek

Botozás a főtéren

Az adorjáni akasztások

Ki akasztatott Tamásiban?

Egyéb tiszti különítmények összefüggésbe hozása a tamási fehérterrorral

A tamási eseményekben érintett többi kommunista elleni fehér megtorlás

A helybeliek számonkérése

A vörösök elleni perek, 1920–1936

A dombóvári fegyelmi szakasz pere, 1920

A Fabik-különítmény pere, 1920

Egyéb büntetőeljárások az 1920-as és az 1930-as években

Both Lajos tamási direktóriumi elnök pere, 1936

A tamási ellenforradalom utóélete a két háború között

Az ellenforradalom és vörösterror emlékhelyei Tamásiban

A tamási áldozatok sírjai

Az 1919-es emlékmű

A tamási felkelők emléktáblái

Evangélikus áldozatok emléktáblája

A tamási ellenforradalom értékelése 1945 után

A fehérterror áldozatainak emlékhelyei

Tamási emlékhelyek

Dombóvári emlékhelyek

A tamási események néhány kérdése

Tamási 1919-ben az erőszak története szempontjából

Néhány társadalomtörténeti megjegyzés

Zsidók részvétele a tamási 1919-es eseményekben

Néhány egyéni sors

Összegzés

Függelék I.

Kronológia

A résztvevők

Függelék II. Visszaemlékezések

  1. Tarján Jenő: A tamási ellenforradalom (1979 körül)
  2. Österreicher Sándor visszaemlékezése (1959 körül)

III. Steinmetz István: Huszonöt év emigrációban (1951)

  1. Gyenis Antalné naplója (1919–1920)
  2. Végh István lakatos és egy ismeretlen helyi lakos visszaemlékezése (1924)
  3. Vincze József: A Jusztícia mérlegébe (1970-es évek?)

Irodalomjegyzék

Levéltári források

Arcképes tablók

Rövidítések

TAMÁSIAK AZ I. VILÁGHÁBORÚBAN

“Mindazokról lehet olvasni, akik Tamásiban születtek és laktak, városunkból vonultak be a frontra, haltak hősi halált, vagy a háborút követően Tamásiban telepedtek le és itt éltek tovább.”

Tartalomjegyzék:

ADOMÁNYOZÓK, KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
ELŐSZÓ
TAMÁSI A „BOLDOG BÉKEIDŐKBEN”
AZ OSZTRÁK – MAGYAR MONARCHIA HADSEREGE 
AZ I. VILÁGHÁBORÚ KITÜNTETÉSEI ÉS ÉRMEI 
HÁBORÚ! 
DOKUMENTUMOK ÉS ÚJSÁGHÍREK 1914-1918
A „NAGY HÁBORÚ” UTÁN 
HŐSÖK EMLÉKEZETE 
NÉVJEGYZÉK ÉS ARCKÉP CSARNOK (A – Z) 
FELHASZNÁLT ÉS AJÁNLOTT IRODALOM JEGYZÉKE, INTERNETES ADATBÁZISOK 

TAMÁSIAK I. VILÁGHÁBORÚS NÉVJEGYZÉKE A-Z (kivonat)

 A Tamási járás évszázadai – Papp István

9577085-nagy

A TAMÁSI JÁRÁS ÉVSZÁZADAI – TARTALOM

 TAMÁSI TÖRTÉNETE 1686-1941 – Vitéz Tarján Jenő

vitez-tarjan-jeno-tamasi-tortenete-1686-1941

TAMÁSI TÖRÉNETE 1686-1941 – TARTALOM

 TANULMÁNYOK TAMÁSI TÖRTÉNETÉBŐL

ttt-borito

TANULMÁNYOK TAMÁSI TÖRTÉNETÉBŐL – TARTALOM

FARKAS PÁLL NAPLÓJA – Tamási nótáriusának feljegyzései 1773-1810

Tamási Mező-Város esmértetése – 1830 – Szalay Antal

TARTALOM

TAMÁSI TABLÓ – ÉLETRAJZOK TAMÁSIBÓL

Tamási örökség könyvsorozat:

I. Présház és pince a Várhegyen – A szőlőhegy, az építészet és a gazdálkodás egy várhegyi présházpincénél – Kurdi Tibor

II. Újévtől szilveszterig – A jeles napokhoz fűződő népszokások és hiedelmek a Kapos mentén – Balázs Kovács Sándor

III. Haza a múltban – Szemelvények Tamási újkori történetéből – K. Németh András

HAZA A MÚLTBAN – TARTALOMJEGYZÉK

IV. Mozaikok a tamási külterületi iskolák történetéből – Adorján, Fornád, Henye, Kecsege, Martinca, Rácvölgy – Örményi János

Tamási örökség IV TÖMÖRITETT

Tamási sajátos településszerkezetének, a lakosság 20 %-ának belterületen kívül élésének következményeként hat külterületi iskola is létesült a központi intézményen kívül a XIX-XX. században. A „puszták népe” gyermekeinek oktatásáról is gondoskodni kellett, ezért Martincán, Kecsegén, Adorjánban, majd később Henyén, Rácvölgyön és Fornádon iskolák létesültek. A feledés homályába vesző iskolákról már alig találni dokumentumokat, a fotók megsárgultak, s a hajdani tanítók, tanulók száma megfogyatkozott, némelyik épületnek már a helyét sem lelni. Az utolsó pillanathoz érkeztünk, hogy ezeket az emlékeket összegyűjtsük, megőrizzük. 

Bővebben a Mozaikok a tamási külterületi iskolák történetéből    

V. Tamási citerák – Borsi Ferenc

VI. “Ember lenni mindig, minden körülményben” – Édesapám emlékére – Dencz  Zsuzsanna

DENCZ ÁKOS – EMBERNEK LENNI MINDIG, MINDEN KÖRÜLMÉNYBEN – TARTALOMJEGYZÉK

VII. Lakóhelyednek épűlt minden templomod – Cser László emlékére

“Mert hazám még most is Magyarország, bárhol élek és bármeddig; de otthonom csak egyszer volt és csak egy volt: Tamásiban.”

Gyermek és ifjúkor: Tamási – Pécs – Budapest. A két háború közötti Tamásiról

Két kultúra ölelésében: Kína – Kanada – Amerikai Egyesült Államok – Egy tamási a világháborús, majd kommunista Kínában és az Újvilágban  

Babits-emlék – Családi és költői kapcsolat Babits Mihállyal

A költő visszatér – Újra szülőföldjén Tamási díszpolgára

A Stockinger család emlékezete

Cser László emlékezete: tanulmányok, megemlékezések

Életrajz, bibliográfia

120 oldalon, több mint 40 egyedi, közöttük eddig még soha nem publikált helytörténeti és egyéb fotóval.  

Tamási város könyvtárának 50 éve

Mozaikok a Tamási Vegyesipari KTSZ és a Ta-Lux  Villamosipari Szövetkezet történetéből – Örményi János

“Régi tervem, hogy Tamási hajdani, szinte már elfeledett vállalatait, vállalkozásait is bemutassam, tevékenységüket, emlékeiket felidézzem. A Tamási Kalendáriumban voltak erre vonatkozó próbálkozásaim., pl. a Páva ruhagyárról. De rá kellett jönnöm, hogy néhány oldal nem elégséges, önálló könyv szükséges egy-egy cég múltjának feldolgozásához. Ez egy nagyon szubjektív könyv, amelyben közel 50 személy eleveníti fel, mondja el emlékeit. Nem jegyzőkönyveket másoltam be, hanem a visszaemlékezők néha meghatódottságtól sem mentes szavait írtam le. A könyv másik fele már tárgyilagosabb, ebben a megyei lap, a Népújság korabeli tudósításaiból, közel 800 cikkből válogattam. A ktszek, teljes nevükön a kisipari szolgáltató szövetkezetek a mezőgazdasági termelőszövetkezethez hasonlóan, erőszakkal jöttek létre. A termelőszövetkezetekbe a falusi parasztságot, a ktszekbe elsősorban a falusi szolgáltatókat, az iparos embereket, a fodrászokat, cipészeket, szabókat, asztalosokat, kőműveseket, ácsokat léptették be. A rájuk kirótt magas adóterhek miatt jobbnak látták önállóságukat feladni, s belépni az 50-es évek végén sorra alakuló ktszekbe. Kezdetben a lakossági szolgáltatásokat végezték, de aztán az ebből befolyó bevételek lecsökkentek, ezért más, főleg ipari tevékenységekkel kellett próbálkozniuk, hogy fenntartsák magukat. Példaként említem, hogy az 1950, 60-as években, ha valakinek cipőre, ruhára volt szüksége, akkor elment a ktsz adott részlegébe, ahol a méretvétel után legyártották számára a cipőt, az öltönyt, a kívánt bútort. A tömegtermelés megindulásával már nem volt szükség egyedi munkákra, jó volt a konfekciós ruha, a cipő. Tamásiban ekkor kezdtek moziszékeket gyártani, amelyből egész Magyarországra, de még külföldre is jutott. Érdekességként említem, hogy a Fővárosi Nagycirkusz első székeit is itt gyártották. Közben persze a ktszek a termelőszövetkezetekhez hasonlóan megszűntek vagy egybeolvadtak. Így fuzionált a tamási a regölyi, majd az iregszemcsei ktsszel. Közben a ktsz-ek átalakultak, s Tamásiban a 80-as évek elején létrejött a Talux  Villamosipari Szövetkezet. Erről az időszakról már több emlék megmaradt a köztudatban, például a radiátorok, a lámpák gyártása.  A lámpák nagy szériában kerültek kórházakba, rendelőintézetekbe, sőt a cég gyártott nővérhívókat, s kórházi ágylámpákat. Talux-címkével még mindmáig találkozhatunk. Sok érdekes történet szerepel a könyvben egy-egy termék létrejöttéről. Néha a „kínai módszertől” sem riadtak vissza, vagyis vevőnek álcázva elmentek a cég szakemberei egy gyárba, ahol alaposan megfigyelték a termelés menetét, aztán néhány hónap múlva már kisebb módosításokkal, mint saját termékkel jelentek meg a piacon. A könyv az 1990-es évek elejéig a Massive Kft. létrejöttéig kíséri nyomon a történéseket. Szerencsére nagyon sok segítséget kaptam a közreműködőktől. A visszaemlékezések alátámasztására, igazolására rengeteg fotó, igazolvány, munkakönyv került elő. A megszólalok újabb neveket javasoltak, sőt oda is telefonáltak, így a számomra még ismeretlenek is könnyebben megnyíltak. Külön kiemelném, Kovács Istvánné, Kis József, s Pekli Róbert támogatását, akik nélkül nem jöhetett volna létre a könyv. Elsőként a könyvben szereplők találkozhatnak majd a könyvvel.  Június 21-én, pénteken 17 órakor a tamási Könnyü László Városi Könyvtárban tartunk egy könyvbemutatót, amelyre elsősorban szereplőket, a támogatókat hívom meg, itt szeretnék köszönetet mondani a közreműködésükért. Természetesen minden érdeklődőt szertettel várok, aki kíváncsi e két vállalat történetére. A nagyobb terjesztés majd június 29-én a ktsz és taluxos dolgozók találkozóján lesz a Würtz Iskolában. Ezt követően a Formula papírboltban, illetve a Tavill Villamossági Szaküzletben, Kis József boltjában lesz kapható. És persze tőlem is beszerezhetik.”

Mozaikok a tamási polgári iskola történetéből 1925-1948 – Örményi János

polgári iskolák

Tamási elöljárói már az 1900-as évek elején elhatározták, hogy az alapfokú iskolák mellett középszintű intézményt is létrehoznak. Az eltökéltségüket azonban több évtizeden át korlátozták a szűkös anyagi lehetőségek, akadályozták a törvényi előírások. 1925-ben a lelkes és vállalkozó szellemű Hódossy testvéreknek, Hódossy Máriának és Hódossy Margitnak köszönhetően megvalósult a tamásiak régi álma, elindult az oktatás a polgári iskolában. A két és fél évtizedig működő intézmény nemcsak a helyi, hanem a környező településekre, a megye, illetve a Tolna megyével határos területekre is hatással volt.

Bővebben a Mozaikok a tamási polgári iskola történetéből 1925-1948

Mozaikok a tamási színjátszás történetéből – Örményi János

színjátszás

E füzet témája Tamási XIX. század végi – XX. század közepi művelődésének, szórakozásának időszaka, amikor a létszámában növekvő, polgárosodó lakosság sorra alakítja meg vallási vagy társadalmi munkamegosztásból fakadó egyesületeit, sportköreit. E témakörön belül kiemelten a helyi színjátszással foglalkoztam, amelyben a műkedvelő színészek nemcsak önmaguk szórakozására, hanem a nagyközség, sőt a környékbeli falvak szórakoztatására is szerepeltek. 

Bővebben a Tamási színjátszás történetéről

Mozaikok a tamási téli mezőgazdasági iskola történetéből – Örményi János

téli gazdasági iskola borító

A külterületi iskolák, a polgári iskola után a téli gazdasági iskoláról szóló kis könyvem a harmadik, egyben az utolsó, amely Tamási ma már nem létező oktatási intézményeivel foglalkozik. A Tamási Téli Gazdasági Iskoláról, a megye egyetlen ilyen típusú intézményéről még a helyben élők is vajmi keveset tudnak. Első sorban későbbi funkciói – gimnázium, majd általános iskola -, alapján tartják számon a Fő és Hársfa utca sarkán álló hatalmas építményt, amelyet 1944 őszén avattak fel, s 1948-ig adott otthont a mezőgazdasági képzésnek. 

Bővebben a TAMÁSI TÉLI GAZDASÁGI ISKOLÁRÓL

TAMÁSI SZŐLŐHEGYI PILLANATOK I. – Kurdi Tibor

Boritó-Tamási szölö-w2.-elő

E könyv betekintést nyújt Tamási egykori és mai szőlő- és borkultúrájának pillanataiba. Alcím: szőlőhegyek, építmények, életképek nemcsak régi, de mai fotókon is. A fotók mellett adatokkal, ismeretekkel szolgál, melyek az évtizedek, évszázadok folyamán a feledés homályába merültek és csak a levéltárakban őrződtek meg. Megismerhető a Tamási környéki szőlőhegyek ki- és átalakulása, mai képe vagy a TSZ-szőlő létrehozása. Bemutatásra kerülnek présházak és pincék, a szőlőhegyek egykori és még ma is meglévő néprajzi, építészeti emlékei, épületei. Az életképek betekintést engednek pl. a hordókészítés titkaiba, vagy bemutatják a szüret felvonulásokat. Természetesen nem hiányozhatnak a régi szüreti fotók sem.

Bővebben ….

TAMÁSI SZŐLŐHEGYI PILLANATOK II. – Kurdi Tibor

Boritó-Tamási szölö-2014-2-T

A fentiekben ismertetet könyv II. része. Felépítése megegyezik az I. részével (Szőlőhegyek, Épületek, Életképek.) Újabb adatok és még több fotó szőlő- és borkultúránkról.

Bővebben a TAMÁSI SZŐLŐHEGYI PILLANATOK II.-ről

AZ 1956-OS MAGYAR FORRADALOM ÉS ELŐZMÉNYEI A TAMÁSI LAKTANYÁBAN AZ UNGVÁRRA DEPORTÁLTAK NÉVJEGYZÉKÉVEL – KÉRY LÁSZÓ

Tartalomjegyzék

Mozaikok a Tamási Lovasnapok történelméből (I.)

TARTALOM

Mozaikok a Tamási Lovasnapok történelméből (II.) és Tolna megye lovas életéből

TARTALOM

TAMÁSI – Városnéző séta

TAMÁSI Városnéző séta – Tartalom és térképek 

2005 Tamási kalendárium

2005 TAMÁSI KALENDÁRIUM

A 2005-ÖS TAMÁSI KALENDÁRIUM TARTALOMJEGYZÉKE