Helytörténeti iratok, okmányok

1315 07 08 -TAMÁSI ELSŐ IRÁSOS EMLITÉSE

1767 04 05-11 TAMÁSI URBÁRIUMA

1848 04. 01. URADALMI JELENTÉS A TAMÁSIAK FÖLDOSZTÁSI KISÉRLETÉRŐL

1850 08 28 HAGYATÉKI LELTÁR A SZŐLŐHEGYEN

1853 09 09 – 1857 12 09 TAMÁSI SZŐLŐ ADÁS-VÉTELEK MAJSAI NYILVÁNTARTÁSBAN

1859 11 09 A lakházak kivonata az Kecsege község birtokrészleti jegyzökönyvéből 

1859 11 20 Majsamiklós birtokosok névjegyzéke, házszámjegyzék, helynévjegyzéke

1860 01 20 A lakházak kivonata az Majsa község áll Miklósvár helység, és Alsó Majsa, Felső Majsa, Bogáros, Martincza, Tamási Major birtokrészleti jegyzökönyvéböl

1862 02 05 JELENTÉS A CSEMPÉSZETT DOHÁNY LEFOGLALÁSA MIATT TAMÁSIBAN KITÖRT ZAVARGÁSOKRÓL

1864 04 15 Tamási leírása Pesthy Frigyes helynévtárában

1865 A lakházak kivonata az …

1872 11 03 SZŐLŐHEGYEK TISZTA JÖVEDELMI OSZTÁLYAI

1874 – 1911 SZŐLŐ BIRTOKLAP – BIRTOKVÁLTÁSOK – TEHERLAP

1881 TAMÁSI SZŐLŐHEGYEK LEIRÁSA

1886 09 13 A FILOXÉRA SZŐLŐKÁRTEVŐ TAMÁSIBAN

1886 09 19 TAMÁSI FILOXÉRA ZÁRLATI RENDELETE

1891 11 04  MAISA NAGYKÖZSÉG DŰLŐJEGYZÉKE

1893 04 26 A KERESKEDELEMÜGYI MINISTER JELENTÉSE AZ ORSZÁGGYŰLÉSHEZ, A HIDEGKÚT-TAMÁSII H. É. VASÚT ENGEDÉLYEZÉSE TÁRGYÁBAN 

1893 04 26 A HIDEGKÚT-TAMÁSII HELYI ÉRDEKŰ GŐZMOZDONY VASÚT ENGEDÉLYOKMÁNYA 

1893 04 26 A HIDEGKÚT-TAMÁSII HELYI ÉRDEKŰ GŐZMOZDONY VASÚT ÉPITÉSÉRE ÉS ÜZLETI BERENDEZÉSÉRE VONATKOZÓ FELTÉTELEK 

1893 05 19   A   KÖZLEKEDÉSÜGYI BIZOTTSÁG   JELENTÉSE, „A HIDEGKÚT-TAMÁSII  HELYI  ÉRDEKŰ  VASÚT” ENGEDÉLYEZÉSE  TÁRGYÁBAN

1910 10 18 STRAUSZ ANTAL ELSŐ TAMÁSI SAJTGYÁR – SZÁMLA

1921 12 31 HITKÖZSÉGI ÉS ISKOLAI ADÓIV 1932 12 31

1930 03 24 VAGYONVÁLTSÁG FÖLDEK TÖRLESZTÉSÉRŐL

1932 06 22 VAGYONVÁLTSÁG FÖLDEK TÖRLESZTÉSE

1935 06 19 ADÓIV AZ 1935. ÉVRE

1935 02 06 KÖZBIRTOKOSSÁGI NYUGTA

1938 06 27 FÖLDHÖZJUTTATOTT TÖRLESZTÉSI KÖNYVE

1939 04 14 TAMÁSI KÖZSÉGI SZESZFŐZDE ELADÁSA

1940 SZEMCSE SZŐLŐHEGYI ÉS MAJSAMIKLÓSVÁRI FÖLDTULAJDONOSOK ADÓKIVETÉSE 1941-RE

1942 08 08 VÉTELI JEGY ELADOTT-MEGVÁSÁROLT GABONÁRÓL

1942 11 30 IGÉNYBEVÉTELI LAP TAKARMÁNYRÓL – HONVÉDSÉGI

1943 02 07 SZŐLŐFELÚJITÁSI ENGEDÉLY

1943 05 12 NYUGTA HEGYKÖZSÉGI JÁRULÉK BEFIZETÉSÉRŐL

1943 09 16 CSÉPLŐMUNKÁS BÚZARÉSZ KIADÁSA

1947 11 16 SÁNDOR IMRE BORTERMELÉSI OKLEVELE

1948 11 30 BORTERMÉS JELENTÉS

1949 02 21 ÉRTESITÉS VETÉSI ELŐIRÁSRÓL

1949 08 09 CSÉPLÉSI MÉRLEGJEGY

1949 12 03 SERTÉSVÁGÁSI ENGEDÉLY

1949 12 07 ZSIRBESZOLGÁLTATÁS IGAZOLÁSA

1952 09 06 BEADÁSI KÖNYV1952-53

1953 10 01 IGAZOLVÁNY TB SZOLGÁLTATÁSHOZ

1959 08 24 SZEMERÉDY MIKLÓS OKLEVELE ORSZÁGOS BORVERSENYRŐL

1968 10 17 ORSZÁGGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYVFELSZÓLALÁS A DOMBÓVÁR – LEPSÉNY – TAMÁSI -KESZŐHIDEGKÚT VASÚTI HÁLÓZAT MEGMARADÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓAN