Az eltelt 20 év lehetővé tesz egy rövid tájékoztatást eredményeinkről:

1996 – Emléktábla elhelyezés Bertics Ferenc sírjánál.

1997 – Az első helytörténeti kiállítás, melynek tárgyi anyagai a mai Gyűjtemény alapját képezik.

1998 – Az l848-49-es polgári forradalom és szabadságharc évfordulójára emléktáblák elhelyezése Sigwart Ignác és Korenika Miklós tamási sírjainál.

2000 – Az első közadakozású helytörténeti gyűjtemény megnyitása a volt Diákcentrum épületében.

2001 – A gyűjtemény további bővítése tamási iparos lakosságtól kapott emlékekkel (kovács- és asztalosműhely, cukrász-bábos eszközök, relikviák, iratok.) A folyamatos nyitva tartás, a gyűjtemény kezelése az épület 2004-es eladásáig.   

2008 – Közreműködtünk Tamási város első köztéri szobrának, a Mária-szobornak restaurálásában.

Még ez évben a gyűjtemény a volt Járásbíróság tágas épületébe költözik.

2009 – Önkormányzati anyagi támogatás biztosításával, a könyvtár alapító okiratának módosításával megalakult a Helytörténeti Gyűjtemény.

2010 – A Művészetek Háza átadásával a Helytörténeti Gyűjtemény mai helyére költözött, helyet biztosítva a változatos időszakos kiállítások rendszerének. 

2012 – A Várhegyen létrehozásra és átadásra került a Présházmúzeum az Alapítvány és a Helytörténeti Gyűjtemény védnökségével.

2015 őszén neves szerzők jelenlétében, bemutatásra került a „TANULMÁNYOK TAMÁSI TÖRTÉNETÉBŐL” című könyv, mely a 700 éves Tamási rendezvény sorozatának egyik legfőbb eseménye volt (Alapítványunk anyagi támogatásával).

2016 augusztus 1.-én elindult a www.tamásihelytörténet.hu weboldalunk. A honlap egyes menüpontjai igyekeznek összefoglalni Tamási helytörténetének elektronikus anyagait. A honlapunk létrehozásának célja, hogy az alapítvány két évtizedes szakmai és tudás-anyagát szeretnék a mai kor követelményeinek megfelelően – mindenki számára -, közkincsé tenni. Ennek időszerű, aktuális módja egy önálló tamási helytörténeti honlap létrehozása volt. Létrejöttében külön köszönet illeti a támogatóink anyagi segítségét, de nem feledkezhetünk meg „amatőr” kutatóink munkájáról sem. A honlap egyes menüpontjai igyekeznek összefoglalni Tamási helytörténetének elektronikus anyagait, segítséget nyújtanak az egyes adatbázisok kutatásába, csökkentik a kutatásra fordított időt, illetve bemutatják az eddigi eredményeket. (Pogármesteri engedéllyel Alapítványunk használhatja Tamási város címerét.)

2016 október 23-án ünnepeltük az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulóját. A művelődési ház konferenciatermében könyvbemutató kapcsolódott a programhoz: Kéry László: Az 1956-os magyar forradalom és előzményei a Tamási Laktanyában című könyvét Hoppál Bulcsú egyetemi oktató, a „Tamási 1956 film” társrendezője mutatta be. A bemutatót megtisztelték személyes jelenlétükkel a tamási események még élő tanúi, aktív részvevői.

2017 februárjában nagy megtiszteltetés érte Alapítványunkat: a Magyar Vidék Országos 56-os Szervezet Országos Elnöksége, az 1956-os Forradalom és Szabadságharc 60. évfordulójára emlékezve, a Szervezet HŰSÉGGEL A HAZÁÉRT ÉRDEMKERESZT kitüntetést adományozott Kéry László egykori őrvezetőnek, a Tamásiból elhurcolt katonák utolsó tanújának, „Az 1956-os magyar forradalom és előzményei a tamási laktanyában, az ungvárra deportáltak névjegyzékével” című könyv szerzőjének, valamint 1956 szellemi örökségének megőrzéséért és a magyarságnak tett szolgálataiért, a Tamási Helytörténeti Alapítványnak. A könyvbemutatóval és a még élő sorstársak személyes hangú élmény-beszámolóival egybe kötött ünnepségen a kitüntetést Kéry László, míg Alapítványunk nevében Kurdi Tibor elnök vette át.

Szeptemberben Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének támogatásával egy fontos helytörténeti könyv került újrakiadásra. A 2000-ben, a tamási születésű Papp István (1892-1970) esperes, közel 40 éves kutatómunkájának feldolgozott, pótolhatatlan kéziratból, iratokból, képekből és feljegyzésekből álló kötete került kiadásra, A Tamási járás évszázadai címen. A mű nem csak Tamási, de a járás 86 még fennmaradt vagy elpusztult helységének történelmével ismertet meg az 1800-as évek végéig. Az akkor kiadott könyvből ma már értékesíthető példány nem volt. Az utóbbi évek érdeklődése a helytörténeti munkák felé felhívással szolgált a könyv újrakiadása iránt. A Krónikás Bt. nyomdájának köszönhetően az akkori könyv teljes anyaga digitális formában megőrzésre került. Az változatlan formában és tartalomban került kiadásra. A kiadáshoz kapcsolódó munkákat és feladatokat az Alapítvány felvállalta és elvégezte, így a kötet 100 példányban újranyomásra került. Az Önkormányzat támogatásáért külön köszönet a tisztelt testületnek.

2018 november 11-én emlékeztünk meg az I. világháború befejezésének 100 évfordulójára. A „Nagy Háború” Tamási egykori lakosságát sem kímélte. A több száz bevonult katona közül csaknem 250-en haltak hősi halált Európa különböző csataterein. Nemcsak róluk, de az egykori népfelkelők sorsáról is igen keveset, vagy semmit nem tudunk. Pedig az akkori túlélők iratai, elbeszélései és a halotti nyilvántartások adatai sok mindenről mesélnének. Közös összefogással ezen iratok, fotók, egy egyedülálló helytörténeti könyvben történő megjelentetése méltó emléket állított Tamási I. világháborús katonáinak. A helytörténet kutatók által eddig összegyűjtött adatbázis kiváló alapja egy újabb hiánypótló helytörténeti műnek. Alapítványunk ezen anyagok összegyűjtését, rendszerezését, digitalizálását, egységes szerkezetbe történő rendezését vállalta. Ezen digitális anyagok a könyv lezárása végén a Helytörténeti Gyűjtemény digitális adattárának is átadásra, ezáltal megőrzésre kerültek, így később is kutathatóak. Az Önkormányzat támogatásáért külön köszönet a tisztelt testületnek.

2019-ben emlékeztünk meg a Tamási vörös- és fehérterror eseményeinek 100 évfordulójáról. 1990 előtt sok szó esett az 1919-es fehérterror rémtetteiről, az áldozatok előtt 1945 után emlékművek, emléktáblák állításával tisztelgett a kommunista rendszer. Városunkban a tiszti különítményesek által a tanácsköztársaság bukása után kivégzett 11 embernek a városban két emlékhelye is van. Arról évtizedekig szólni sem lehetett, hogy városunkban a véres 1919-es esztendőnek nem ők voltak az első áldozatai, hiszen a proletárdiktatúra idején Tamásiban hét ember halt meg erőszakos halállal. A „tamási ellenforradalomként” emlegetett esemény Tolna megye legjelentősebb fegyveres antikommunista megmozdulása volt, s mint ilyen, a tanácsköztársaság elleni fegyveres felkelések második hullámába sorolható. A rövid életű tanácsköztársaság idején 1919. május 31-én Tamásiban néhány tucat birtokos paraszt, iparos és értelmiségi – köztük a világháborút végigharcoló katonák -, magántulajdonuk védelmében fegyveres kézzel átvették településük irányítását a proletárdiktatúrától. A tanácsrendszer jelentős túlerővel verte le és bosszulta meg a megmozdulást, az utcai harcok során három ember esett el, négy felkelőt pedig kivégeztek. Az áldozatok nagy részéről igen keveset, vagy semmit nem tudunk. Pedig az akkori túlélők iratai, elbeszélései és a halotti nyilvántartások adatai sok mindenről mesélnének. Ezen iratok, fotók, egy egyedülálló helytörténeti könyvben történő megjelentetésére felkértük az események szakavatott ismerőjét dr. K. Németh Andrást, aki a kérésünket elfogadta. Ezen újabb hiánypótló mű méltó emléket állított a halálba küldött, a fogságban tartott és a vagyonukból kiforgatott embereknek, Tamási 1919-es áldozatainak. Alapítványunk a könyv kiadásához kapcsolódó  szervezési munkákat teljes egészében elvégezte. Ezen digitális anyagok a könyv lezárása végén a Helytörténeti Gyűjtemény digitális adattárának is átadásra, ezáltal megőrzésre kerültek, így később is kutathatóak. A kötet 180 példányban, 200 oldalon jelent meg.Az Önkormányzat támogatásáért külön köszönet a tisztelt testületnek.

Fentiek mellett számtalan rendezvényben, civil kezdeményezésben voltunk társak vagy önállóak: Farkas Pál nótáriusnak és Dr. Dencz Ákos képviselőnek emléktáblátákat állítottunk. Sikeresen kezdeményeztük Borsitzky János 1848-as honvéd hadnagy sírjának restaurálását. Hozzájárultunk Papp István és Tarján Jenő helytörténet kutatók kéziratainak kiadásához. A könyvtárral és sok segítővel közösen részt vettünk Farkas Páll naplójának megjelentetésében. A 700 éves Tamási tanulmánykötetét anyagilag támogattuk. Régi Tamási képeslapokat adtunk ki, stb.